Jak mózg zapamiętuje?

Proces zapamiętywania zaczyna się od percepcji. Gdy patrzymy, słuchamy, dotykamy i odczuwamy zapachy, sygnały elektrochemiczne wywoływane przez bodźce wędrują do hipokampu - jest to część mózgu przypominająca kształtem konika morskiego; jej nazwa pochodzi od greckich słów hippos (koń) i kampos (potwór morski). Hipokamp filtruje i uprszcza dane oraz łączy informacje z narządów zmysłów w pakiety. Hipokam i kora płata czołowego biorą udział w podejmowaniu decyzji, które informacje są warte zapamiętania.

Każdy z nas jest zdolny do zwiększenia wydajności pamięci, lecz by tego dokonać, należy najpierw zrozumieć, w jaki sposób mózg zapamiętuje informacje W przeszłości zapamiętywanie porównywano z napełnianiem szafki; później coraz częściej kojarzono je z procesami zachodzącymi w twardym dysku komputera - to drugie porównanie jest wielce niefortunne, gdyżż komputery zapamiętują dane w sposób losowy. Dzisiejsi neurobiolodzy sądzą, że nasza pamięć jest czymś znacznie bardziej złożonym i wymaga współdziałania różnych układów sensorycznych z układami pamięciowymi w całym mózgu.

Dalej

strona 1/2